Ten Shin Han hormonat. La Sotana, APM Catalunya Ràdio, El Soterrani, etc…